English English  

 
 
     
 

Evaluacija projekta
Western-Balkan na Kritu,
Jun 2013
.

Visina putnih troškova
za studijske posete

Edukacija u oblasti supervizije
Sarajevo od 3. do 5.aprila 2013

 
  O PROJEKTU | UČESNICI | SEMINARI | AKTIVNOSTI | PREDAVANJA-OBUKA | VAŽNE INFORMACIJE   KONTAKT
Aktivnosti
 
Aktivnosti koje će se sprovesti na jesen 2010. i proleće 2011.
Angažovaće se osoba sa prostora Balkana koja će u buduće biti zadužena za kreirenje i održavanje internet stranice projekta sa informacijama i dokumentacijom u vezi sa radom institucija u okviru projekta. Na internet sajtu Univerziteta u Agderu već postoji stranica sa informacijama o aktivnostima predviđenim projektom. Rukovodioci na Balkanu rade na izradi plana radnih i studijskih poseta između institucija na Zapadnom Balkanu. U maju 2011. se planira stručni seminar u Norveškoj za direktore dečijih domova i politički aktivne stručnjake u opštinama ili regionima pomenutih zemalja. U toku je i izrada plana trogodišnjeg kursa za sertifikovane Marte Meo praktikante. Kurs će otpočeti na proleće 2011. za dvadeset stručnjaka iz dečijih domova koji učestvuju u projektu. Kao rezultat razgovora sa predstavnicima dečijih domova u Splitu i Ljubljani ispituje se mogućnost obavljanja prakse studenata Fakulteta za socijalni rad i socijalnu politiku u ovim institucijama. U aprilu/maju će šest studenata Fakulteta za vaspitače obaviti četvoronedeljnu praksu u dečijem domu u Bijeloj, a studenti Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju upravo dovršavaju praksu u dečijem domu u Beogradu. Na proleće je planirana poseta rukovodilaca projekta iz Norveške dečijim domovima. Oni će prilikom ove posete dati svoj stručni doprinos kroz kurseve i savetovanje osoblja
   
 

Izveštaj sa sastanka na temu izrade planova, 21. i 22. mart 2012. u Oslu

 

Izvestaj o poseti Ljubljani i Splitu - Kirsten Jansen, Septembar 2011

 

Bilten br. 2 – prva polovina 2011. godine

 
 
 
INSTITUCIJE

Centar za zaštitu odojcadi,
dece i omladine - Belgrade

Dom za djecu “Maestral”- Split

Mladinski dom
“Malci Beliceva“ Ljubljana

J.U. Detski dom
“11. oktombri” Skopje

JU Djeciji dom
“Rada Vranješevic” Banja Luka

KJU "Dom za djecu bez
roditeljskog staranja" Sarajevo

JU Dom za djecu bez
roditeljskog staranja Tuzla

Dom za decu i omladinu
“Petar Radovanovic” Užice

Mladinski Dom
Maribor

Ju Dom-Porodica
Zenica

Dom za djecu
Vladimi Nazor-Karlovac

SOS-Decije selo
„Dr.Milorad Pavlovic“

 

 
 
 
 
Sva prava zadržana West Balkan Network 2010