English English  

 
 
     
 

Evaluacija projekta
Western-Balkan na Kritu,
Jun 2013
.

Visina putnih troškova
za studijske posete

Edukacija u oblasti supervizije
Sarajevo od 3. do 5.aprila 2013

 
  O PROJEKTU | UČESNICI | SEMINARI | AKTIVNOSTI | PREDAVANJA-OBUKA | VAŽNE INFORMACIJE   KONTAKT
 

JU DJEČIJI DOM
„RADA VRANJEŠEVIĆ“, BANJALUKA

   
O instituciji   Fotografije   Rezultati u projektu   Kontakt  
 
INSTITUCIJE

Centar za zaštitu odojcadi,
dece i omladine - Belgrade

Dom za djecu “Maestral”- Split

Mladinski dom
“Malci Beliceva“ Ljubljana

J.U. Detski dom
“11. oktombri” Skopje

JU Djeciji dom
“Rada Vranješevic” Banja Luka

KJU "Dom za djecu bez
roditeljskog staranja" Sarajevo

JU Dom za djecu bez
roditeljskog staranja Tuzla

Dom za decu i omladinu
“Petar Radovanovic” Užice

Mladinski Dom
Maribor

Ju Dom-Porodica
Zenica

Dom za djecu
Vladimi Nazor-Karlovac

SOS-Decije selo
„Dr.Milorad Pavlovic“

 
 

 
 
 
O instituciji  
Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine

Dom za djecu bez roditeljskog staranja je organizovan oblik zaštite u kojoj djeca bez roditeljskog staranja, zavisno od svojih porodičnih prilika i uzrasta, žive duže ili kraće vrijeme. Za to vrijeme dom obezbjeđuje ovoj djeci socijalnu zaštitu, vaspitanje, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i osposobljavanje za samostalan život i rad.

   

Pored različitih sadržaja rada sa djecom i mladima, u domu se podstiče, prati i usmjerava psihofizički razvoj djeteta, otkrivaju sklonosti i sposobnosti, zadovoljavaju potrebe za ljubavlju, sigurnošću i afirmacijom, izgrađuju kulturne, higijenske i radne navike, formiraju karakterne osobine i izgrađuju konstruktivan i aktivan odnos prema životu i društvenoj sredini.

Korisnici ovakvog organizovanog oblika zaštite su djeca i mladi bez oba roditelja, nepoznatih roditelja, napušteni od strane roditelja, roditelja lišenih roditeljskog prava, roditelja sa zdravstvenim problemima, zatim djeca i mladi iz porodica sa socio-ekonomskim problemima i porodica sa poremećenim porodičnim i partnerskim odnosima.

JU Dječiji dom „Rada Vranješević“ osnovan je davne 1947. godine, dok na današnjoj lokaciji egzistira od 1974. godine. Trenutno u Domu boravi 100 djece i mladih raspoređenih u osam vaspitnih grupa – porodica. Kriteriji formiranja vaspitnih grupa su pol, hronološki uzrast djece i srodničke veze, tako da funkcionišu predškolske grupe (jaslice i vrtić), četiri osnovnoškolske i dvije srednjoškolske grupe. Sa djecom i mladima u vaspitnim grupama cjelokupni vaspitno-obrazovni rad realizuju vaspitači prosvjetnih profila usklađenih sa uzrastom i razvojnim potrebama djece. Pored vaspitnog osoblja, u porodicama, u kojima borave djeca mlađeg osnovnoškolskog uzrasta, sa djecom u neposredan rad su uključene i žene „domaćice“ koje provode aktivnosti usmjerene ka održavanju higijene prostora i razvijanju kulturno-higijenskih navika djece i mladih.

Svakodnevno na raspolaganju djeci i vaspitnom osoblju je i Stručni tim (direktor, psiholog, pedagog i socijalni radnik), koji kroz savjetodavno-instruktivno-korektivni rad doprinosi predupređenju i razrješavanju određenih pitanja i problema. Svojim angažmanom, razvojem i primjenom različitih programa rada, članovi tima doprinose smanjenju opasnosti od profesionalnog sagorijevanja vaspitnog osoblja, te informisanju i upućivanju u savremene tokove iz oblasti socijalne zaštite, vaspitanja, obrazovanja i domske pedagogije uopšte.

Stručna tijela u Domu pored stručnog tima su i: Pedagoško vijeće i Aktivi vaspitača, koji djeluju prema vlastitim programima rada. U okviru navedenih stručnih tijela razmatraju se pitanja planiranja, realizacije i vrednovanja vaspitno-obrazovnog rada sa djecom i mladima, unapređivanja procesa brige, unapređivanju uslova za ostvarivanje postavljenih zadataka, te saradnje sa vandomskim činiocima značajnim za rad Doma (posebno sa centrima za socijalni rad, školama, zdravstvenim i kulturnim organizacijama, nevladinim sektorom, i sl.).

U Domu funckioniše i Domska zajednica, kao predlagačko i kritičko tijelo kroz koje djeca i mladi mogu izražavati vlastita viđenja organizacije cjelokupnog života i rada Doma, te davati konstruktivne prijedloge u cilju poboljšanja kvaliteta uslova i usluge u cjelini.

Novina u samoj organizaciji vaspitno-obrazovnog rada je formiranje vaspitne grupe za mlade koji pohađaju završne razrede srednje škole. Cilj formiranja ovakve grupe bio je da se obezbijedi kvalitetan program pripreme mladih za samostalan život. U okviru samog programa planirane su aktivnosti usmjerene na razvoj i unapređenje životnih vještina i podizanja nivoa samostalnosti, kako bi mladi bili spremniji na život poslije institucije.

U planu je i osposobljavanje i stavljanje u funkciju postojećih prostorija za potrebe eksternih predškolskih grupa, u kojima će pored djece predškolskog uzrasta koja žive u Domu, boraviti djeca iz lokalne zajednice, što će značajno doprinijeti socijalizaciji djece iz Doma, širenju socijalne mreže i kvalitetnijoj pripremi djece za polazak u školu.

Dom je ustanova otvorenog tipa, te omogućava brojnim nevladinim organizacijama i udruženjima građana implementaciju projektne aktivnosti i sadržaja, čime se doprinosi, sa jedne strane, osvješćivanju mladih o različitim aktuelnim pitanjima iz oblasti vaspitanja, obrazovanja, društvenog i kulturnog života, ali i, sa druge strane, o samom širenju socijalne mreže djece i mladih, što im može pomoći pri integrisanju u društvenu sredinu po napuštanju Doma.

U organizaciji života i vaspitanja djece i mladih u Domu uvijek se ima na umu činjenica da ni vaspitna grupa, ni Dom nije porodica, ali se svakodnevnim radom i ličnim i profesionalnim angažmanom vaspitnog i radnog osoblja nastoji obezbijediti atmosfera života u kojoj će se svako dijete osjećati zaštićeno, poštovano, sigurno i voljeno.


   
 
 
 
 
Copy rights West Balkan Network 2010