English English  

 
 
     
 

Evaluation of the
Western-Balkan project
in Crete in June 2013

IMPORTANT: Study visit
payment

standardized procedures of
calculating travel expenses

 
  ABOUT PROJECT | PARTICIPANTS - INSTUTIONS | SEMINARS | ACTIVITIES | LECTURES | INPORTANT INFO. | CONTACT

MLADINSKI DOM
MARIBOR

   
  About institution   Results in project   Gallery   Contact  
 
INSTITUCIJE

Center for the Welfare of Infants,
Children and Youths Belgrade

Home for Children
“Maestral” Split

Home for Children
“Malci Beliceva“ Ljubljana

Home for Children
“11. oktombri” Skopje

Home for Children
“Rada Vranješevic” Banja Luka

Home for Children
Sarajevo

Home for Children
Tuzla

Home for Children
“Petar Radovanovic” Užice

“Home-Family”
Zenica

Home For Children 'Vladimir Nazor'
Karlovac

Children's Village „Dr.Milorad Pavlovic“
Sremska Kamenica

Home for Children
Maribor

 

 
 

 
 
 
O instituciji  
Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine

Stanovanjske skupine Mladinskega doma Maribor so namenjene otrokom in mladostnikom od 8. do 18. leta, ki iz različnih vzrokov ne morejo živeti v matični (svoji) ali rejniški družini, pri svojcih ali so brez staršev in je začasna izločitev iz domačega okolja nujna ter strokovno utemeljena.

   

Namenjene so otrokom in mladostnikom s težavami v socialni integraciji, s primanjkljaji na emocionalnem, kognitivnem področju, vzgojni ogroženosti, izpostavljanju različnih zlorab.

Namenjene so otrokom in mladostnikom, ki se lahko vključijo v redno šolsko ali srednješolsko izobraževanje in so zmožni prevzeti pričakovane odgovornosti.

 VIZIJA

  • izhodiščni pristop dela z otroci in mladostniki je odnos,
  • sodobni vzgojni pristopi,
  • skrb za izobraževanje, osebnostni razvoj, vzpodbujanje razvojnih zmožnosti ter potencialov otrok in mladostnikov,
  • nameščanje otroke in mladostnike ki to želijo, zmorejo in so pripravljeni sodelovati v procesu osebne rasti,
  • prizadevanje za dvig večje odgovornosti in samostojnosti otrok in mladostnikov,
  • vključevanje otrok in mladostnikov v različne socialne sredine in s tem jačanje samopodobe in širjenje socialnega prostora,
  • ustvarjati pozitivno klimo, kot izhodišče za optimalni razvoj,
  • skrbeti za strokovno rast in psihohigieno zaposlenih.


   
 
 
 
Copy rights West Balkan Network 2010