English English  

 
     
     
 

Evaluacija projekta
Western-Balkan na Kritu,
Jun 2013
.

Visina putnih troškova
za studijske posete

Edukacija u oblasti supervizije
Sarajevo od 3. do 5.aprila 2013

 
  O PROJEKTU | UČESNICI | SEMINARI | AKTIVNOSTI | PREDAVANJA-OBUKA | VAŽNE INFORMACIJE   KONTAKT

DOM ZA DJECU 'VLADIMIR NAZOR'
KARLOVAC

 
O instituciji   Fotografije   Rezultati u projektu   Kontakt  
 
INSTITUCIJE

Centar za zaštitu odojcadi,
dece i omladine - Belgrade

Dom za djecu “Maestral”- Split

Mladinski dom
“Malci Beliceva“ Ljubljana

J.U. Detski dom
“11. oktombri” Skopje

JU Djeciji dom
“Rada Vranješevic” Banja Luka

KJU "Dom za djecu bez
roditeljskog staranja" Sarajevo

JU Dom za djecu bez
roditeljskog staranja Tuzla

Dom za decu i omladinu
“Petar Radovanovic” Užice

Mladinski Dom
Maribor

Ju Dom-Porodica
Zenica

Dom za djecu
Vladimi Nazor-Karlovac

SOS-Decije selo
„Dr.Milorad Pavlovic“

 
 

 
 
 
O instituciji  

Ustanova je utemeljena 1965.g. Odlukom Skupštine općine Karlovac. Danas je to državna ustanova u sustavu Ministarstva zdravstva  i socijalne skrbi.
Sjedište Doma je u Karlovcu, u ulici Vladimira Nazora broj 10.

Osnovna djelatnost Doma je pružanje usluga zbrinjavanja i odgoja  u okviru kojih se vodi skrb o prehrani, odijevanju, održavanju osobne higijene, o zdravlju, o radnim, školskim i izvanškolskim aktivnostima, te ostalim potrebama djece koja su u dobi od 3 godine starosti  , pa do završetka školovanja i osamostaljivanja,, odnosno do 21. godine života.
Svaki naš program rada temelji se na osiguranju toplih, primjerenih i nadasve brižnih odnosa prema korisnicima.

Institucionalni ( stalni ) smještaj realizira se 24 sata dnevno, sve dane u godini, dakle i nedjeljama, i praznicima i blagdanima.
Optimalni kapacitet Doma je  – 40 korisnika. ( Prema Pravilniku o vrsti doma za djecu…)
Obzirom na trenutačno brojčano stanje, moguće je realizirati smještaj još za maksimalno 1  korisnicu, ( ženski odjeli.)
Također je potrebno naglasiti da je  odjel za predškolsku djecu zapravo ukinut, a 6 kreveta   popunjeno je školskom djecom. Dvoje predškolske djece koja trenutačno borave u ustanovi, integrirani su u grupe školske djece.
Istovremeno, nameće se potreba bazirana na iskustvu i ranijoj praksi , kao i ranijim napucima nadležnog Ministarstva,, a koja govori o uvijek prisutnoj potrebi raspolaganja barem sa 2 – 3 mjesta a za slučajeve primjerice hitnog, neodgodivog smještaja, izvanrednih situacija i slučajeva i sl

Poludnevni boravak ( poluinstitucionalni ) tretman. Ovu vrstu programa polaze djeca kojoj je potrebna pomoć u učenju, a uz navedeno im se također zadovoljavaju potrebe prehrane, organizacije slobodnog vremena i sl. Ovi korisnici dio dana provode u školi, drugi dio dana u ustanovi, a spavaju u svojoj obitelji.
Korisnici provode vrijeme u Domu u suprotnoj smjeni od škole, a radi se o onoj djeci (pretežno osnovnoškolskoj ali prema potrebi i srednjoškolskoj ) , čiji je pravilan psihofizički rast i razvoj unutar obitelji djelomično ugrožen, no ipak ne postoje potpuno opravdani čimbenici za potpuno izdvajanje iz obitelji.
Radi se zapravo o preventivnom programu, te početkom 2012.g. u Domu postoje 4 grupe poludnevnog boravka, te 32 djece. Pojedina djeca polaze školu isključivo u prijepodnevnoj smjeni, pa su te okolnosti nametnule potrebu drugačije raspodjele po odgojnim grupama kao i rad četvrtog odgojitelja. Nije dolazilo do povećanja broja zaposlenih već je učinjena preraspodjela postojećeg kadra.
Obzirom na potrebu iznalaženja načina pomoći djeci sukladno programu deinstitucionalizacije, namjera nam je i dalje se uključiti  u dodatne aktivnosti ( sa Centrom za socijalnu skrb Karlovac, te okolnim podružnicama, kao i školama ) u cilju trijaže, odnosno pravovremenog reagiranja i preventivnog djelovanja, a kako bi barem na našem području pokušali smanjiti potpunu institucionalizaciju, koliko je to objektivno moguće.

Stambena zajednica. Tijekom 2003.g. Grad Karlovac je Domu dao u najam stan veličine 99 m 2, a za potrebe formiranja ovog oblika tretmana. Stan se nalazi u samom centru Grada, na vrlo atraktivnoj lokaciji, no bio je u izrazito lošem stanju.
Preuzimanjem funkcije ravnatelja u mjesecu  svibnju 2007.g.,uočila sam između ostalog da je uređenje ovoga prostora jedan od prioriteta.
Prišlo se analizi mogućnosti, kao i prikupljanju mnogobrojnih donacija. Nakon v elikog broja različitih građevinskih zahvata, te ukljanjanja  recidivirajućih poteškoća , stan je konačno uređen, te opremljen potrebnim namještajem, kućanskim aparatima i sl.
Jedna od bitnih stvari za koje je još potrebno pronaći adekvatno rješenje je – grijanje, obzirom na potrebu osiguravanja maksimalne sigurnosti za boravak mladih u stanu, a istovremeno i činjenice da se radi o staroj gradnji u kojoj nema radijatora.
Tijekom 2011. g. još uvijek nije rješeno pitanje grijanja, a nažalost pojavile su se ponovno i neke druge zapravo recidivirajuće poteškoće , ( krov. i sl. )

Tijekom 2012 .g. planiramo konačno osposobljavanje ovog stambenog prostora .
Također je potreban ponovni pokušaj utvrđivanja statusa stana u odnosu na DOM,,obzirom da je stan dobiven u najam te postoji strah od pojavljivanja vlasnika te potrebe povratka stana, a u koji smo već uložili određeni materijalni

 

   
 
 
 
 
     
Copy rights West Balkan Network 2010