English English  

 
 
     
 

Evaluacija projekta
Western-Balkan na Kritu,
Jun 2013
.

Visina putnih troškova
za studijske posete

Edukacija u oblasti supervizije
Sarajevo od 3. do 5.aprila 2013

 
  O PROJEKTU | UČESNICI | SEMINARI | AKTIVNOSTI | PREDAVANJA-OBUKA | VAŽNE INFORMACIJE   KONTAKT
 
MLADINSKI DOM
MALČI BELIČEVE LJUBLJANA
   
O instituciji   Fotografije   Rezultati u projektu   Kontakt  
 
INSTITUCIJE

Centar za zaštitu odojcadi,
dece i omladine - Belgrade

Dom za djecu “Maestral”- Split

Mladinski dom
“Malci Beliceva“ Ljubljana

J.U. Detski dom
“11. oktombri” Skopje

JU Djeciji dom
“Rada Vranješevic” Banja Luka

KJU "Dom za djecu bez
roditeljskog staranja" Sarajevo

JU Dom za djecu bez
roditeljskog staranja Tuzla

Dom za decu i omladinu
“Petar Radovanovic” Užice

Mladinski Dom
Maribor

Ju Dom-Porodica
Zenica

Dom za djecu
Vladimi Nazor-Karlovac

SOS-Decije selo
„Dr.Milorad Pavlovic“

 
 

 
 
 
O instituciji  
Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine

Namembnost
Mladinski dom Malci Beliceve je javno-izobraževalni zavod ki je ustanovljen za opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti, ki se opravlja kot javna služba na podrocju vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s custvenimi in vedenjskimi težavami, na podlagi programov, ki jih v izvajanje doloci minister, pristojen za šolstvo.

   

Mladinski dom Malci Beliceve je ustanova, ki razvojno, vzgojno in socialno ogroženim otrokom in mladostnikom z vedenjskimi in custvenimi težavami nudi in zagotavlja kompletno, celodnevno oskrbo skozi vso leto. Poleg tega nudi še varstvo, zdravstveno nego, vzgojo in prevzgojo ter celotno pomoc pri izobraževanju osnovnošolski populaciji (izjemoma srednješolski), ki obiskujejo redne OŠ, SŠ ali ZUJL.
Kriteriji sprejema

Otroci in mladostniki, ki so sprejeti in obravnavani v Domu, so socialno in razvojno ogroženi, ter posledicno lažje vedenjsko in tudi osebnostno moteni izjemoma sprejemamo tudi otroke z lažjo duševno motnjo. Vzroki socialne ogroženosti so predvsem posledice neprimernega socialnega okolja, ne vzpodbudnih družinskih razmer, ternevzpodbudnega okolja. Najpogostejši vzroki za sprejem so vzgojna nesposobnost ali nemoc staršev, ogroženost otrok s strani staršev, vedenjska motenost s strani staršev, psihicno i fizicno nasilje v družini, smrt v družini, alkoholizem, neurejene družinske in stanovanjske razmere ki ogrožajo normalen razvoj otroka, odklanjanje otroka, obcasno ali stalno trpincenje spolno zlorabljanje, zacasna ali stalna odsotnost staršev


Dom sprejema tudi otroke, kjer se je rejništvo pokazalo kot manj primerna oblika ali manj uspešna oblika pomoci.
Otroci in mladostniki, sprejeti v Dom, so razvojno ogroženi, vecinoma custveno moteni, emocionalni prikrajšani, zavrti, vzgojno zanemarjeni, imajo specificne ucne težave in so pri šolskem delu neuspešni, nizko motivirani, z velikimi primanjkljaji ter nemirni. Imajo slabo samopodobo, ne zaupajo vase, imajo minimalna pricakovanja, želje in cilje. Storilnostno so manj ucinkoviti . Žal imajo tudi slabo mnenje in izkušnje z starejšimi/avtoritetami, z odraslimi. So težje vodljivi Postopek sprejema Dom sprejema otroke in mladostnike izkljucno z odlocbo centrov za socialno delo, na pobudo kogar koli. Pobudo za sprejem lahko poda otrok sam, starši, šola, rejniki,soseska Pred sprejemom otroka zberemo vso potrebno dokumentacijo socialno družinsko anamnezo, porocilo šole, porocilo šolske svetovalne službe, porocilo razrednika, porocila ali izvide vseh ustanov ali institucij kjer je, ce je, bil otrok že obravnavan (SC, PK, PPO), izvidi in mnenja komisije za razvršcanje/usmerjanje Pred samim sprejemom, povabimo otroka in njegove starše na informativni ogled s predstavitvijo življenja in dela v Doma.

Starše otroka in otroka, ki naj bi prišel v Dom, seznanimo s potekom življenja in dela v Domu, predstavimo mu hišni red, spoznamo ga s pogoji bivanja, šolanja Predstavimo mu
njegove obveznosti (redno obiskovanje pouka, njegove pricakovane aktivnosti, nacini sodelovanja z nami ), njegove dolžnosti, pa tudi njegove pravice. Vsem zainteresiranim na tem ogledu predstavimo tudi naša pricakovanja, naš nacin in oblike dela Naše možnosti Spregovorimo tudi o poklicnih ambicijah otroka, željah in tukajšnjih možnosti za uresnicitev le teh. Opravimo seveda tudi ogled celotne hiše in vseh skupin.
Pomemben kriterij za sprejem otroka v Dom je tudi njegov prostovoljni pristanek, oz. pripravljenost, na prihod in bivanje k nam v Dom, s ciljem da nekaj spremeni v svojem življenju, s tem pa tudi izrazi pripravljenost za skupno sodelovaje.
Ko otrok po predstavitvi Doma sam vidi sliši in izve kje in kako naj bi nadaljeval za nekaj casa svoje življenje, ima možnost, da se sam odloci in pove kje želi biti. To se tudi upošteva. (Po ogledu se 99,9% otrok odloci za bivanje pri nas v prico staršev in vseh ostalih!).


   
 
 
 
   
 
Copy rights West Balkan Network 2010