English English  

 
 
     
 

Evaluacija projekta
Western-Balkan na Kritu,
Jun 2013
.

Visina putnih troškova
za studijske posete

Edukacija u oblasti supervizije
Sarajevo od 3. do 5.aprila 2013

 
  O PROJEKTU | UČESNICI | SEMINARI | AKTIVNOSTI | PREDAVANJA-OBUKA | VAŽNE INFORMACIJE   KONTAKT

MLADINSKI DOM
MARIBOR

   
O instituciji   Fotografije   Rezultati u projektu   Kontakt  
 
INSTITUCIJE

Centar za zaštitu odojcadi,
dece i omladine - Belgrade

Dom za djecu “Maestral”- Split

Mladinski dom
“Malci Beliceva“ Ljubljana

J.U. Detski dom
“11. oktombri” Skopje

JU Djeciji dom
“Rada Vranješevic” Banja Luka

KJU "Dom za djecu bez
roditeljskog staranja" Sarajevo

JU Dom za djecu bez
roditeljskog staranja Tuzla

Dom za decu i omladinu
“Petar Radovanovic” Užice

Mladinski Dom
Maribor

Ju Dom-Porodica
Zenica

Dom za djecu
Vladimi Nazor-Karlovac

SOS-Decije selo
„Dr.Milorad Pavlovic“

 
 

 
 
 
O instituciji  
Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine

Stanovanjske skupine Mladinskega doma Maribor so namenjene otrokom in mladostnikom od 8. do 18. leta, ki iz različnih vzrokov ne morejo živeti v matični (svoji) ali rejniški družini, pri svojcih ali so brez staršev in je začasna izločitev iz domačega okolja nujna ter strokovno utemeljena.

   

Namenjene so otrokom in mladostnikom s težavami v socialni integraciji, s primanjkljaji na emocionalnem, kognitivnem področju, vzgojni ogroženosti, izpostavljanju različnih zlorab.

Namenjene so otrokom in mladostnikom, ki se lahko vključijo v redno šolsko ali srednješolsko izobraževanje in so zmožni prevzeti pričakovane odgovornosti.

 VIZIJA

  • izhodiščni pristop dela z otroci in mladostniki je odnos,
  • sodobni vzgojni pristopi,
  • skrb za izobraževanje, osebnostni razvoj, vzpodbujanje razvojnih zmožnosti ter potencialov otrok in mladostnikov,
  • nameščanje otroke in mladostnike ki to želijo, zmorejo in so pripravljeni sodelovati v procesu osebne rasti,
  • prizadevanje za dvig večje odgovornosti in samostojnosti otrok in mladostnikov,
  • vključevanje otrok in mladostnikov v različne socialne sredine in s tem jačanje samopodobe in širjenje socialnega prostora,
  • ustvarjati pozitivno klimo, kot izhodišče za optimalni razvoj,
  • skrbeti za strokovno rast in psihohigieno zaposlenih.


   
 
 
 
Copy rights West Balkan Network 2010