English English  

 
 
     
 

Evaluacija projekta
Western-Balkan na Kritu,
Jun 2013
.

Visina putnih troškova
za studijske posete

Edukacija u oblasti supervizije
Sarajevo od 3. do 5.aprila 2013

 
  O PROJEKTU | UČESNICI | SEMINARI | AKTIVNOSTI | PREDAVANJA-OBUKA | VAŽNE INFORMACIJE   KONTAKT
 

JU DOM ZA DJECU BEZ
RODITELJSKOG STARANJA, TUZLA

   
O instituciji   Fotografije   Rezultati u projektu   Kontakt  
 
INSTITUCIJE

Centar za zaštitu odojcadi,
dece i omladine - Belgrade

Dom za djecu “Maestral”- Split

Mladinski dom
“Malci Beliceva“ Ljubljana

J.U. Detski dom
“11. oktombri” Skopje

JU Djeciji dom
“Rada Vranješevic” Banja Luka

KJU "Dom za djecu bez
roditeljskog staranja" Sarajevo

JU Dom za djecu bez
roditeljskog staranja Tuzla

Dom za decu i omladinu
“Petar Radovanovic” Užice

Mladinski Dom
Maribor

Ju Dom-Porodica
Zenica

Dom za djecu
Vladimi Nazor-Karlovac

SOS-Decije selo
„Dr.Milorad Pavlovic“

 
 

 
 
 
O instituciji  

Osnovne informacije:

Prva organizovana aktivnost na zbrinjavanju djece lišene roditeljskog staranja u općini Tuzla pokrenuta je početkom šezdesetih godina u okviru Centra za socijalni rad.
Sadašnji dom je prvobitno započeo djelatnost kao stacionar za djecu i omladinu, a od 19.06.1967.godine rješenjem osniva se kao samostalna Ustanova registracijom pod nazivom Dječiji dom "Vojo Perić" Tuzla.

U periodu od 1992-95 godine rad i aktivnosti Doma se značajnije usložnjava pri čemu je dat prioritet pojačanoj bezbijednosti djece i izvršavanju osnovnih zadataka neophodnih za bezbjedan i siguran boravak djece u Domu. Djelatnost Doma odvijala se u skladu sa Uredbom sa zakonskom snagom o Ustanovama.Shodno odredbama ove Uredbe Skupština opštine Tuzla je donijela Odluku o preuzimanju prava osnivača prema Domu i njegovu transformaciju u "Javnu ustanovu Dom za djecu bez roditeljskog staranja" Tuzla.
 Skupština Tuzlansko-podrinjskog kantona na sjednici od 22.05.1997.godine (sada Tuzlanski kanton) donijela je Zakon o preuzimanju prava osnivača nad JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja, s obzirom da su se u tom periodu kao i danas uglavnom prihvatila i prihvataju djeca sa područja šire zajednice.

Danas, Dom za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli je ustanova koja zbrinjava djecu bez odgovarajućeg roditeljskog staranja, čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama. Djeca ostaju u Ustanovi sve do obezbjeđenja uslova za njihov povratak u biološku porodicu, uključivanje u život izvan Doma ili dok im se ne pruži neka druga odgovarajuća zaštita.
 Dom u Tuzli radi na principu Dom porodica, gdje su djeca raspoređena u dvije organizacione jedinice: Beby odjel i školski odjel. Na beby odjelu se smještaju djeca od 0-6 godina i raspoređena su u četiri uzrasne skupine. U Domu trenutno boravi 92 djece starosti od 0-18 godina.
Školski odjel čini sedam porodica koje su heterogene po spolu i uzrastu. U svakoj porodici boravi grupa od 10 djece sa jednim ili dva odgajatelja, ili odgajatelj i medicinska sestra zavisno od uzrasta, specifičnosti i drugih karakteristika same porodice.
Odgojno -obrazovni rad u Domu ostvaruju odgajatelji. Oni su pedagoški voditelji i organizatori odgojnih aktivnosti. Odgojni rad u Domu je vrlo cjelovit. Očituje se na svim temeljnim odgojnim područjima. Zato i za njega vrijede osnovni zahtjevi u području tjelesnog, intelektualnog, moralnog, estetskog i radnog odgoja.
Organizacija života i artikulacija rada je prilagođena  uzrastu I sposobnostima djece. Sastavni dio odgojno obrazovnog procesa je I organizacija slobodnog vremena. Unutar institucije se organizuju razne sekcije:likovna, dramsko-recitatorska, muzička, tehnička, informatička I sportska.
Pored sekcija organizuje se dopunska nastava kao vid pomoći djeci, psihosocijalne radionice I dr. Osim aktivnosti unutar ustanove djeca su uključena u razne aktivnosti i na nivou grada i u saradnji sa nevladinim sektorom.


 
 
 
   
 
Copy rights West Balkan Network 2010