English English  

 
 
     
 

Evaluacija projekta
Western-Balkan na Kritu,
Jun 2013
.

Visina putnih troškova
za studijske posete

Edukacija u oblasti supervizije
Sarajevo od 3. do 5.aprila 2013

 
  O PROJEKTU | UČESNICI | SEMINARI | AKTIVNOSTI | PREDAVANJA-OBUKA | VAŽNE INFORMACIJE   KONTAKT
 

DOM ZA DECU I OMLADINU
,,PETAR  RADOVANOVIĆ,,  UŽICE

   
O instituciji   Fotografije   Rezultati u projektu   Kontakt  
 
INSTITUCIJE

Centar za zaštitu odojcadi,
dece i omladine - Belgrade

Dom za djecu “Maestral”- Split

Mladinski dom
“Malci Beliceva“ Ljubljana

J.U. Detski dom
“11. oktombri” Skopje

JU Djeciji dom
“Rada Vranješevic” Banja Luka

KJU "Dom za djecu bez
roditeljskog staranja" Sarajevo

JU Dom za djecu bez
roditeljskog staranja Tuzla

Dom za decu i omladinu
“Petar Radovanovic” Užice

Mladinski Dom
Maribor

Ju Dom-Porodica
Zenica

Dom za djecu
Vladimi Nazor-Karlovac

SOS-Decije selo
„Dr.Milorad Pavlovic“

 
 

 
 
 
O instituciji  
Centar za zaštitu odojčadi, dece i omladine

Dom za decu i omladinu „Petar Radovanović“ je republička ustanova koja se bavi zbrinjavanjem dece i mladih bez roditeljskog staranja .Osnovna  funkcija ustanove je pružanje zaštite deci od trenutka smeštaja do osposobljavanja za samostalni život,ili do trenutka kada prestaje potreba za tom vrstom zaštite.

   

Istovremeno  sa osnovnom funkcijom u području socijalne zaštite , ova ustanova  prihvata i vaspitava srednjoškolsku omladinu koja se školuje  u Užicu. Za taj segment rada izrađuje se poseban izveštaj u skladu sa zahtevima Ministarstva prosvet, kome ova oblast rada izvorno pripada.
Imajući u vidu da u Domu zajedno žive deca i mladi lišeni roditeljskog staranja i učenici na internatskom smeštaju, unutrašnja organizacija života i rada je prilagođena  tako da obezbeđuje  optimalne uslove za razvoj i napredovanje svih korisnika. Dnevni režim i organizacija rada su jedinstveni za sve, a vaspitni sadržaji koji se realizuju prilagođeni su potrebama  dece i mladih.
Prvi oblici domskih aktivnosti počinju u vihoru Prvog svetskog rata kada se 1915.godine u Užicu javljaju prvi oblici organizovane zaštite i smeštaja dece ratne siročadi. Dom se tada zvao Orfelinat Crvenog krsta  Velike Britanije  koja je davala  novac za njeno održavanje.

1928.godine  napravljena je  zgrada Orfelinata kao zadužbina koja će prihvatiti decu sve do izgradnje novog objekta 1982.godine gde se ustanova i sada nalazi.

Od 1968.godine dom nosi naziv „Petar Radovanović“ po partizanskom provoborcu koji je bio štićenik doma, a koji je poginuo u ratu u Bosni.
1982 godine na novoj lokaciji sagrađena su dva nova objekta ukupne površine 5000 kvadratnih metara. Jedan objekat namenjen je za stanovanje korisnika, a u drugom se nalazi centralna kuhinja sa trpezarijom, biblioteka sa čitaonicom, fiskulturna sala sa svlačionicom i druge prateće prostorije neophodne za život i rad u Domu
Tokom 2010.godine  u Domu je na smeštaju bilo 37-oro dece i mladih  lišenih roditeljskog staranja.  Istovremeno je u Domu na smeštaju i 245-oro učenika srednjih škola , uglavnom sa područja Zlatiborskog okruga.
Ove godine od maja meseca, počeo je sa radom Dnevni boravak za decu i mlade sa invaliditetom čije usluge tokom godine koristi 20 –oro dece i mladih iz lokalne sredine.
Zadaci u oblasti vaspitno-obrazovnog rada obuhvataju četiri segmenta koji se odnose na sticanje navika kod dece, razvoj ličnosti i socijalnog saznanja, učenje i školski uspeh i slobodno vreme. Dom je pre svega životni prostor u kome učenik ostvaruje svoje životne potrebe i gde u atmosferi stalne vaspitne brige treba da ostvari svoje najbolje mogućnosti.


 
 
 
   
 
Copy rights West Balkan Network 2010